A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo trả bằng tốt nghiệp

TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP BỔ TÚC VĂN HÓA THPT VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT Để thực hiện theo đúng yêu cầu của Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GDĐT về việc quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện công văn 1925/SGDĐT-LTLDDCLGD ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên V/v trả bằng tốt nghiệp THPT. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Định Hóa tiến hành trả bằng tốt nghiệp THPT cho học viên tốt nghiệp THPT từ 2001 – 2016.

 - Thời gian: Từ ngày 30/11/2017 đến ngày 09/12/2017 (Thứ 2- Thứ 6) và ngày 09/12/2017 (trong giờ hành chính).

 

- Địa điểm:Trung tâm GDNN-GDTX Định Hóa, Xóm Hợp Thành Thị Trấn Chợ Chu Định Hóa Thái Nguyên 

-Thủ tục nhận bằng: Học sinh tự lấy mang theo CMND, trường hợp lấy hộ (người thân) mang theo sổ hộ khẩu gia đình, và CMND của người đi lấy.

Mọi thắc mắc liên hệ: 0978661139  bất cứ lúc nào ( 24/24 giờ) hoặc số điện thoại cơ quan  02083578366

  Danh sách học viên tốt nghiệp THPT 2010-2016 hiện chưa lấy bằng (Danh sách học viên chưa lấy bằng dưới đây đã thông báo về địa phương) Kính mong UBND xã thông báo hộ trung tâm, Xin trân thành cảm ơn

 

 

 

TT Họ Và Tên NS
Năm 2001
1 Dương Đại Đoàn 01/06/1981
2 Mông Đức Thi 13/02/1980
3 Nguyễn Văn Dũng 16/01/1982
4 Ma Thị Thúy 15/01/1979
Năm 2002
1 Lương Thị Chinh 02/10/1984
2 Lại Thế Khiêm 16/10/1983
3 Ma Thế Xô 27/07/1980
Năm 2003
1 Nguyễn Công Tiến 16/10/1979
2 Mã Ngọc Vinh 15/01/1979
Năm 2004
1 Nguyễn Thị Chính 25/04/1986
2 DĐường THị Thoa 25/05/1981
3 Lê Thị Nhi 08/08/1960
4 Nguyễn Thị Minh 30/11/1959
5 Chu Thị Nga 27/12/1959
Năm 2005
1 Đặng Quốc Hưng 10/08/1986
2 Phạm Thị Hằng 27/11/1982
3 Ma Thị Thu Hoài 12/08/1987
4 Đào Huy Giảng 09/08/1974
5 Đoàn Thị Lành 14/09/1986
6 Đào Phương Lan 17/06/1974
7 Tống Thị Sinh 24/09/1987
8 Lý Văn Ý 24/09/1986
9 Vi Văn Tuấn 19/07/1981
10 Triệu Văn Tùng 01/11/1987
11 Lã Văn Trường 16/09/1985
12 Lộc Thị Thanh 27/07/1987
13 Chung Văn Thành 20/04/1983
14 Bàng Thị Khai 04/11/1973
Năm 2006
1 Ma Đình Bộ 19/07/1980
2 Ma Văn Chiến 15/04/1986
3 Phùng Minh Đào 20/05/1985
4 Nguyễn Công Đô 14/02/1977
5 Ma Thị Hòa 05/01/1986
6 Ma Thịnh Hạnh 03/09/1987
7 Ma Văn Năm 09/12/1986
8 Ma Thị Nhàn 15/06/1987
9 Hoàng Văn Nhật 09/03/1987
10 Lưu Thị Thoa 11/12/1987
11 Lý Trọng Luân 11/12/1988
12 Ma Đức Sâm 23/03/1987
13 Phạm Thị Oanh 19/09/1987
14 Đặng Văn Phượng 05/09/1985
15 Trần Cao Quý 23/02/1983
Năm 2007
1 Phùng Thị Chóng 22/06/1966
2 Ma Đình Chiến 02/10/1988
3 Định Văn Hiệu 20/01/1989
4 Phạm Tất Thành 21/03/1988
5 La Tiến Thuật 06/05/1986
6 Triệu Oanh Quân 28/08/1989
7 Hoàng Thị Thu Liễu 15/08/1987
8 Trần Văn Vui 29/10/1987
Năm 2008
1 Ma Đình Vân 20/11/1989
2 Ma Công Quý 15/06/1988
3 Sỹ Văn Thu 09/06/1988
4 Bùi Đức Thuận 26/12/1986
5 Trần THị Tuyết 15/04/1990
6 Lý Thị Tươi 26/09/1989
7 Ma Viết Trường 07/01/1989
8 Nguyễn Văn Hùng 26/09/1988
9 Nguyễn Thị Hiên 19/07/1990
10 Đàm Thị Biên 23/04/1989
11 Ma Văn Duy 09/10/1990
12 Hoàng Văn Đạt 25/10/1989

 

DANG SÁCH BẰNG TỒN QUA CÁC NĂM
TT Họ Và Tên Ngày Sinh Số ĐT Đoại Chỉ
Năm 2010
1 Bàng Thị Vân Huyền 21/06/1990
2 Vũ Việt Hòa 03/01/1990
3 Hoàng Văn Sỹ 02/05/1991
4 Hoàng Trọng Dũng 22/03/1989
5 Lưu Thị Dung 08/12/1992
6 Nguyễn Văn Tuệ 27/01/1992
7 Lương Văn Trường 08/07/1991
8 Hoàng Minh Vân 06/6/1991
9 Nguyễn Mạnh Linh 27/12/1991
10 Nguyễn Thị Lan 01/12/1991
11 Lê Đình Thuật 11/09/1991
12 Nguyễn Bích Thủy 24/11/1991
Năm 2011
1 Ma Xuân Trường 17/11/1991
2 Trần Văn Minh 23/01/1990
3 La Thị Nhẫn 24/11/1993
4 Vương Thị Hải Yến 24/09/1993
5 Đặng Văn Quyền 24/05/1989
6 Ma Thị Phương 20/05/1993
7 Nguyễn Thị Quỳnh 11/12/1991
8 Trần Văn Huấn 26/11/1993
9 Nguyễn Thị Hoài 08/10/1993
10 Hoàng Ngọc Diệp 14/12/1993
11 Lý Thị Chinh 07/08/1993
12 Ma Thị Thanh 16/11/1989
13 Nguyễn Thị Thu Hảo 15/02/1993
14 Nông Văn Thắng 13/11/1993
15 Tống Thị Mỹ Thân 10/01/1993
16 Nông Đình Thoa 05/10/1993
17 Tây Ngọc Tú 29/03/1992
Năm 2012
1 Hoàng Bảo Anh 04/07/1994
2 Tây Văn Đông 07/07/1994
3 Nguyễn Đa Tuấn 30/06/1994
4 Hoàng Văn Thực 07/11/1994
5 Lưu Viết Thành 28/10/1994
6 Chu Thanh Thái 02/02/1993
7 Thái Thị Thùy Linh 04/10/1994
8 Nông Thị Thùy Linh 28/11/1994
9 Trần Duy Vỹ 29/12/1994
10 Lưu Văn Tuấn 10/10/1973
11 Ma Thị Phượng 12/07/1994
12 Hoàng Văn Kiên 05/04/1994
13 Vương Thị Thương 26/10/1994
14 Hoàng Thị Huệ 25/07/1994
15 Phạm Quỳnh Hội 09/02/1991
16 Lưu Thị Hoài 12/04/1994
17 Ma Thị Hải 14/09/1994
18 Trương Thị Chang 06/08/1993
19 Nguyễn Thanh Tùng 07/11/1994
Năm 2013
1 Ma Thị Chinh 07/07/1995
2 Hoàng Ngọc Doanh 23/01/1991
3 Lưu Minh Tuấn 12/09/1994
4 Hứa Ngọc Hoàn 24/10/1990
5 Hà Văn Luân 31/12/1995
6 Nguyễn Văn Mạnh 26/11/1994
7 Trần Văn Mùi 04/01/1991
8 Hoàng Minh Thành 22/08/1995
9 Mông Thị Thoa 13/12/1994
Năm 2014
1 Vi Thị Thùy 08/07/1996
2 Vũ Thị Nguyệt Trinh 08/12/1995
3 Trần Văn Tuấn 13/04/1996
4 Nguyễn Quang Thiện 08/07/1995
5 Hoàng Thị Xiêm 06/11/1996
6 Vi Văn Thắng 12/11/1995
7 Nguyễn Thị Oanh 18/09/1995
8 Lộc Thị Oanh 15/07/1989
9 Nguyễn Duy Nam 19/07/1996
10 Hoàng Văn May 08/01/1988
11 Lươờng Duy Lợi 22/12/1987
12 Hoàng Thị Diệu Linh 05/08/1996
13 Bùi Thị Linh 26/01/1996
14 Hoàng Thị Lâm 28/09/1995
15 Lươờng Thị Thúy Kiều 28/08/1995
16 Ma Văn Đoàn 04/07/1996
17 Ma Đình Đức 24/08/1996
18 Linh Thị Giang 09/07/1995
19 Ma Doãn Huy 08/01/1995
20 Lý Phúc Huy 14/04/1996
21 Lương Mạnh Huy 06/11/1996
22 Đặng Văn Huy 18/08/1994
23 Hoàng Thị Huệ 24/06/1996
24 Tải Văn Huân 07/11/1995
25 Trần Thị Hồng 05/01/1995
26 Thái Minh Hoàng 20/01/1996
27 Hoàng Ngọc Ánh 31/03/1996
28 Lý Xuân Long 14/08/1993
29 Đỗ Thị Bích Bông 02/06/1995
30 Ma Thái Dư 19/05/1990
31 Nguyễn Thị Bích Hảo 15/06/1996
32 Hoàng Văn Hải 01/04/1995
33 Mông Thị Diệu Hương 22/12/1995
34 Lý Diệu Hương 12/12/1996
35 Mông Xuân Hưng 20/02/1988
Năm 2015
1 Hoàng Đình Canh 11/08/1997
2 Ma Thị Canh 12/02/1990
3 Nông Chính Dũng 02/05/1996
4 Trần Văn Đạt 02/05/1997
5 Hoàng Thị Độ 20/08/1987
6 Trần Minh Đức 24/04/1997
7 Lưu Sùng Hải 10/12/1996
8 Ma Tử Hiếu 28/06/1995
9 Nguyễn Thanh Hòa 24/06/1996
10 Ma Khánh Hoàng 28/09/1997
11 Triệu Quang Hoàng 29/10/1994
12 Đặng Văn Khương 08/06/1997
13 Lê Thị Lụa 13/10/1995
14 Lương Chung Mạnh 10/11/1986
15 Ma Thị Trà Mi 04/04/1997
16 Ma Văn Năm 15/06/1997
17 Âu Thị Nga 19/10/1980
18 Lý Văn Phong 28/10/1997
19 Nguyễn Mạnh Quỳnh 15/06/1996
20 Nguyễn Văn Thiện 10/01/1995
21 Triệu Thị Thoa 23/02/1990
Lê Minh Tiến 26/09/1997
Trần Văn Toàn 02/01/1997
Nông Văn Trình 28/06/1996
Ma Thế Vũ 29/06/1995
Phan Thanh Tuyển 17/03/1997
Năm 2016
1 Ma Thị Anh 03/02/1998
2 Triệu Xuân Bách 15/08/1985
3 Nguyễn Văn Dũng 20/05/1997
4 Trần Đình Định 31/10/1998
5 Ma Đình Hảo 10/02/1978
6 Nguyễn Văn Khánh 03/01/1998
7 Tràn Thị Loan 12/08/1996
8 Ma Thị Lý 15/02/1998
9 Hoàng Thị Miền 30/06/1998
10 Hạc Thông Nam 02/12/1998
11 Ma Khánh Nam 06/04/1998
12 Ma Thị Nga 04/08/1995
13 Nịnh Văn Ngân 04/01/1998
14 La Đình Phương 29/07/1998
15 Ma Doãn Quân 24/06/1998
16 Phương Văn Sáu 27/07/1997
17 Nguyễn Văn Thành 02/05/1998
18 Ma Tiến Thịnh 13/08/1998
19 Hà Đức Tiến 12/07/1998
20 Ma Thế Tuyên 15/08/1998
21 Hoàng Thị Viên 23/05/1998
22 Hoàng Minh Vương 28/08/1998
Ma Văn Vương 20/04/1992

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 19
Tháng 10 : 927
Năm 2021 : 5.487