A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bổ nhiệm phó giám đốc

  UBND TỈNH THÁI NGUYÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số: 795/SGDĐT-TCCB                       Thái Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2015 V/v Tổ chức hội nghị thực hiện quy trình    bổ nhiệm

  UBND TỈNH THÁI NGUYÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số: 795/SGDĐT-TCCB                       Thái Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2015

V/v Tổ chức hội nghị thực hiện quy trình

   bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở GDĐT

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên;

- Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT Thái Nguyên.

 

Thực hiện Thông báo số 1827-TB/TU ngày 10/7/2015 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về công tác cán bộ. Sở GDĐT Thái Nguyên tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn theo quy định:

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 30/7/2015.

Địa điểm: tại hội trường tầng 5 trụ sở cơ quan Sở GDĐT Thái Nguyên.

Đại biểu mời: Sở GDĐT trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thành phần triệu tập hội nghị: toàn thể công chức cơ quan Sở GDĐT; Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT Thái Nguyên./.

                                                                                

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để mời dự);

- Sở Nội vụ (để mời dự);

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);                                     Đã ký)

- Website Sở GDĐT;

- Lưu TCCB, VT.                                                           Phạm Việt Đức


Nguồn:ttgdtxdinhoa.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 8
Tháng 05 : 775
Năm 2022 : 6.842